Όροι συμμετοχής

Στα σελφ σέρβις Excellence Awards έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου των σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτικές επιχειρήσεις ταχυκίνητων προϊόντων

Όροι συμμετοχής

Στα σελφ σέρβις Excellence Awards 2017, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου των σούπερ μάρκετ και οι προμηθευτές τους (εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων στην Ελλάδα και την Κύπρο).

Οι υποψηφιότητες σε όλες τις κατηγορίες θα πρέπει να αφορούν σε δραστηριότητες ή projects που έχουν υλοποιηθεί από τον Ιανουάριο 2016 μέχρι και τα τέλη Απριλίου 2017.

Υποψηφιότητα στην Πρώτη Ενότητα: Λιανεμπόριο / Σούπερ Μάρκετ, μπορούν να δηλώσουν οι αλυσίδες λιανικής πώλησης τροφίμων / σούπερ μάρκετ & μεμονωμένα καταστήματα τροφίμων.

Υποψηφιότητα στη Δεύτερη Ενότητα: Προμηθευτές Ταχυκίνητων Προϊόντων (Food & Non Food), μπορούν να δηλώσουν όλες οι εταιρείες που παράγουν ή διανέμουν καταναλωτικά προϊόντα, που πωλούνται από τα καταστήματα σούπερ μάρκετ.

Υποψηφιότητα στην Τρίτη Ενότητα: Βέλτιστες Συνεργασιακές Πρακτικές Λιανεμπορίου / Προμηθευτών FMCG, μπορούν να δηλώσουν από κοινού οι εταιρείες που έχουν υλοποιήσει το συγκεκριμένο project (επιχείρηση λιανικής & προμηθευτής/ές FMCG) ή μόνο μία από τις εταιρείες.

Κάθε εταιρεία έχει το δικαίωμα να δηλώσει υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες βραβείων επιθυμεί.

Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα, να συγχωνεύσει, να μετακινήσει ή να ακυρώσει κατηγορίες.

Υποβολή υποψηφιοτήτων

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στα σελφ σέρβις Excellence Awards 2017, πραγματοποιείται online στο site των βραβείων: www.selfserviceexcellenceawards.gr.

Για να θεωρηθεί έγκυρη η υποψηφιότητά σας θα πρέπει μέχρι τις 30 Μαΐου 2017:

  • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
  • Να γίνει κατάθεση του ποσού των υποψηφιοτήτων σας σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναφέρονται στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο email kbousboukea@boussias.

Ζητούμενα υποψηφιοτήτων

Στην online αίτηση υποψηφιότητας θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε τα παρακάτω:

1. Περίληψη & περιγραφή της υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Περιγράψτε σύντομα την πρωτοβουλία, στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη υποψηφιότητά σας για την κατηγορία στην οποία συμμετέχει, τα αποτελέσματα και τη σύνδεση με τη στρατηγική της εταιρείας σας. Πιο συγκεκριμένα, περιγράψτε το πώς υλοποιήθηκε η πρωτοβουλία σας (εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση, χρονοδιάγραμμα, μεθοδολογία, χρηματοοικονομικά στοιχεία και άλλοι αναγκαίοι πόροι, συνεργαζόμενοι εταίροι, πλάνο επέκτασης κλπ), τα οφέλη που έχει αποκομίσει η επιχείρησή σας, οι πελάτες σας, οι προμηθευτές σας (κυρίως ποσοτικά αλλά και ποιοτικά), καθώς και την καινοτομία, σε σχέση με τα ισχύοντα στην Ελλάδα. Τέλος, περιγράψτε τις βέλτιστες πρακτικές, τα συμπεράσματα και το know how που προέκυψε από την υλοποίηση και την αξιοποίηση της πρωτοβουλίας σας (case-study) σε οργανωτικό, τεχνολογικό, στρατηγικό, συνεργασιακό επίπεδο.

2. Φωτογραφίες (αρχείο .jpg, έως 3MB)

Μπορείτε, εάν το επιθυμείτε ή θεωρείτε πως είναι απαραίτητο για τον σχηματισμό μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας της υποψηφιότητάς σας εκ μέρους της κριτικής επιτροπής, να συνοδεύσετε το / τα κείμενο / α με τις αντίστοιχες φωτογραφίες (έως 3 φωτογραφίες).

Κόστος υποψηφιότητας

300 € + 24% Φ.Π.Α. ανά υποψηφιότητα

150 € + 24% ΦΠΑ, για την Κατηγορία «Private Label»

Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται 2 δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των Βραβείων, για κάθε συμμετέχουσα εταιρεία.

Σημ.: Οι 2 δωρεάν προσκλήσεις δίνονται ανά συμμετέχουσα εταιρεία, ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων της.

Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την ανεξάρτητη κριτική επιτροπή με βάση τα κείμενα που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν υποβάλει στην online αίτηση υποψηφιότητας και σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης.

Τα εμπιστευτικά στοιχεία (εφόσον υπάρχουν) των υποψηφιοτήτων δεν δημοσιεύονται. Κοινοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στα μέλη της κριτικής επιτροπής, που θα αξιολογήσουν τις συγκεκριμένες υποψηφιότητες.

Η διοργάνωση και η κριτική επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τυχόν ελλείψεις στα στοιχεία των υποψηφιοτήτων. Μετά την αξιολόγηση εκ μέρους της κριτικής επιτροπής, η διοργάνωση των βραβείων θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα. Οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα της κριτικής επιτροπής δεν αμφισβητούνται.

Κριτήρια αξιολόγησης

  • Αποτελέσματα & Οφέλη της Πρωτοβουλίας / Υποψηφιότητας (50% ποσοστό βαρύτητας)
  • Καινοτομία της Πρωτοβουλίας / Πρωτοτυπία, σε εθνικό ή / και διεθνές επίπεδο (15% ποσοστό βαρύτητας)
  • Best Practice / Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε (15% ποσοστό βαρύτητας)
  • Ποιότητα & Πληρότητα του κειμένου (20% ποσοστό βαρύτητας)

Κριτική επιτροπή

Η κριτική επιτροπή των βραβείων αποτελείται από εκπροσώπους σχετικών κλαδικών φορέων, εμπειρογνώμονες του κλάδου και εξειδικευμένους ακαδημαϊκούς. Την επιστημονική υποστήριξη των βραβείων έχει το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ονόματα των μελών της Κριτικής Επιτροπής θα ανακοινωθούν εντός του Απριλίου

Συνδιοργάνωση

Boussias Communications

ELTRUN

Official Publication

40 χρόνια σελφ σέρβις

Με την Αιγίδα

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (Ε.Σ.Β.Ε.Π.)

Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος

Research Institute of Retail Consumer Goods

Υποστηρικτής