Κριτική Eπιτροπή

Συμμετέχουν εκπρόσωποι των σχετικών με τον κλάδο φορέων, εμπειρογνώμονες του κλάδου και εξειδικευμένοι ακαδημαϊκοί

Γεώργιος Δουκίδης
Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής, Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN)

Βασίλης Ζαφείρης
Εντεταλμένος Σύμβουλος, Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων-Ποτών (ΣΕΒΤ)

Νίκος Καραγεωργίου
Πρόεδρος, Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ)

Λάμπρος Γιαννούχος
Πρόεδρος, Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ)

Κωνσταντίνος Μαχαίρας
Πρόεδρος, Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου & Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ)

Μιχάλης Φανδρίδης
Γενικός Γραμματέας, ECR Hellas

Σπύρος Δεσύλλας
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Θάνος Μαύρος
Partner, Advisory Services, Performance Improvement & Supply Chain Operations, Ernst & Young

Σταμάτης Ανδριανόπουλος
Executive Consultant, Planning AE

Στέφανος Κομνηνός
Executive Partner, Exceed Consulting

Γρηγόρης Σκλήκας
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Ηλίας Μαμαλάκης
Δημοσιογράφος, Συγγραφέας

Λευτέρης Κιοσές
Υπεύθυνος Ερευνών, Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου & Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ)

Κατερίνα Πραματάρη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συνδιοργάνωση

Boussias Communications

ELTRUN

Official Publication

40 χρόνια σελφ σέρβις

Με την Αιγίδα

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (Ε.Σ.Β.Ε.Π.)

Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος

Research Institute of Retail Consumer Goods

Υποστηρικτής