Κατηγορίες & Βραβεία

Σας παραθέτουμε τις ενότητες και τις κατηγορίες στις οποίες μπορείτε να υποβάλλετε τις υποψηφιότητές σας

A. Ενότητα: Λιανεμπόριο / Σούπερ Mάρκετ

1. Συμβολή στην Ανάπτυξη & την Εθνική Οικονομία

1.1. Συμβολή στην Εθνική Οικονομία
Σημαντική συμμετοχή στο ΑΕΠ της χώρας, την απασχόληση, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές, κλπ. Ανάπτυξη του κλάδου μέσα από την ενεργή συμμετοχή σε κλαδικές πρωτοβουλίες.

1.2. Επιχειρηματική Ανάπτυξη
Αύξηση πωλήσεων, κερδών, καθαρού περιθωρίου κέρδους, μεριδίου αγοράς το 2016 σε σχέση με το 2015 ή κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 ως προς την αντίστοιχη περίοδο του 2016, στο σύνολο της χώρας. Παρουσίαση των σημαντικότερων οικονομικών επιτευγμάτων της επιχείρησης.

1.3. Σημαντική επένδυση
Ανάπτυξη δικτύου, νέες κεντρικές αποθήκες ή επέκτασή τους, επένδυση σε αυτοματισμούς, επέκταση σε νέες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας.

1.4. Εξαγορές – Συγχωνεύσεις New
Συμφωνία εξαγοράς άλλης επιχείρησης ή καταστημάτων, συγχώνευση με άλλη επιχείρηση, επιτυχημένη εξέλιξη ή ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, με θετικά αποτελέσματα σε επιμέρους τομείς ή συνολικά για την επιχείρηση.

1.5. Δραστηριότητα στο Εξωτερικό
Ανάπτυξη δικτύου ή μεμονωμένων καταστημάτων σε χώρες του εξωτερικού.

1.6. Συνεργασία με Τοπικούς Παραγωγούς
Προώθηση της συνεργασίας με τοπικούς παραγωγούς για προμήθεια / παραγωγή προϊόντων, υποστήριξη και προώθηση προϊόντων τοπικής παραγωγής στο δίκτυο καταστημάτων της επιχείρησης, στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

2. Δίκτυο & Καταστήματα

2.1. Πρότυπο Κατάστημα
Δημιουργία πρότυπου ή πιλοτικού καταστήματος, με καινοτόμο τρόπο λειτουργίας και νέες υπηρεσίες, που αξιοποιούν νέες προτάσεις στο πεδίο της τεχνολογίας, του shopper marketing, της αποδοτικότερης διαχείρισης ενέργειας, της αρχιτεκτονικής, του εξοπλισμού και της κατασκευής επαγγελματικών χώρων κλπ.

2.2. Ανακαίνιση Καταστήματος
Ανακαίνιση καταστήματος, μέσω πρωτότυπης αρχιτεκτονικής σχεδίασης, εσωτερικής αναμόρφωσης και διακόσμησης, προϊοντικής διαρρύθμισης, αναβάθμισης υπηρεσιών εξυπηρέτησης κλπ.

2.3. Πρότυπο Τμήμα Καταστήματος
Δημιουργία, αναβάθμιση ή ανάπτυξη επιτυχημένου τμήματος εντός του καταστήματος: Τμήμα καλλυντικών, φρέσκων φρούτων και λαχανικών, κατεψυγμένων προϊόντων, delicatessen, ένδυσης-υπόδησης, ηλεκτρονικών ειδών, μικρο-επίπλων, ειδών κήπου, παιδική χαρά, καφετέρια-εστιατόριο κοκ.

2.4. Ανάπτυξη Τμήματος Food To Go New
Δημιουργία τμήματος με έτοιμο φαγητό και προϊόντα για κατανάλωση εκτός σπιτιού, με καινοτομία στη λειτουργία του και τη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει, με αποτέλεσμα να προκύπτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το κατάστημα.

2.5. Δίκτυο Franchising
Επιβράβευση θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων του δικτύου franchising, της ανάπτυξης του αριθμού καταστημάτων, των προσφερόμενων υπηρεσιών, των νέων μορφών συνεργασίας, κλπ.

2.6. Δίκτυο Καταστημάτων Ευκολίας / Convenience
Ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων ευκολίας, μέσω εξαγοράς και αναμόρφωσης ήδη υπαρχόντων καταστημάτων ή λειτουργίας νέων, πρότυπων καταστημάτων γειτονιάς.

2.7. Shop in Shop
Δημιουργία ή επιτυχημένη λειτουργία τμημάτων, που λειτουργούν ως shop in shop με είδη ένδυσης, έτοιμο φαγητό – σνακ, βιβλία, υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, τραπεζικών συναλλαγών, τουριστικών υπηρεσιών, παιχνιδιών, κλπ.

2.8. Νέα Κατηγορία Προϊόντων
Οργανωμένη εισαγωγή και προώθηση νέας κατηγορίας προϊόντων, που έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα και έχει κερδίσει την αποδοχή από τους καταναλωτές.

2.9. Αύξηση Απόδοσης & Παραγωγικότητας Δικτύου
Αύξηση της απόδοσης και της παραγωγικότητας του δικτύου καταστημάτων ή μέρους του δικτύου (υπέρ μάρκετ, σούπερ μάρκετ, convenience stores, franchising, κλπ), σύμφωνα με τους σχετικούς δείκτες (σχέση πωλήσεων και υπαλλήλων καταστήματος/ταμειακών μηχανών/ επιφάνειας πώλησης/αριθμού καταστημάτων κά).

3. Management, Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες

3.1. Αποτελεσματικά Συστήματα & Τεχνικές Διοίκησης
Καινοτόμα συστήματα και τεχνικές διοίκησης (π.χ. ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, αναδιοργάνωση διαδικασιών – BPR, total quality management, πλάνο στρατηγικής κλπ) για πιο αποδοτικό έλεγχο, διαχείριση και σχεδιασμό της επιχείρησης.

3.2. Νέες Τεχνολογίες (Front ή Back Office)
Καινοτόμα και νέας τεχνολογίας in-store συστήματα και εφαρμογές πληροφορικής για ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και για διευκόλυνση συναλλαγών και πληρωμών, back office τεχνολογία για διαχείριση και αυτοματισμούς κλπ.

3.3. Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας & Υγιεινής
Συστήματα ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας και της ασφάλειας- υγιεινής των προϊόντων, που διακινούνται από τα καταστήματα λιανικής (supplier και retailer brands).

3.4. Αύξηση Παραγωγικότητας / Μείωση Κόστους
Συστήματα και μέθοδοι αύξησης της παραγωγικότητας της επιχείρησης ή τμημάτων της και μείωσης κόστους λειτουργίας, βελτιστοποίηση δομών λειτουργίας κλπ.

3.5. Αριστεία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
Βέλτιστες πρακτικές εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω ολοκληρωμένης στρατηγικής, αποδοτικής διοίκησης κέντρου διανομής, καινοτόμου χρήσης της πληροφορικής, αριστείας στη διαδικασία προμηθειών (sourcing), βέλτιστης διαχείρισης αποθεμάτων, άριστης εξυπηρέτησης πελάτη κλπ.

3.6. Αποτελεσματική Ενεργειακή Διαχείριση
Ολοκληρωμένη στρατηγική, βέλτιστες πρακτικές και συνεχείς επενδύσεις για την αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση και τη μείωση του κόστους των ενεργοβόρων εγκαταστάσεων.

4. Μάρκετινγκ & Επικοινωνία

4.1. Re-branding της Εταιρείας
Αλλαγή ονόματος, αλλαγή συνολικής εικόνας καταστημάτων ή αλυσίδας καταστημάτων, ενιαία εικόνα σε καταστήματα μετά από εξαγορά κλπ.

4.2. Μάρκετινγκ & Διαφήμιση
Πρωτότυπες, καινοτόμες ενέργειες μάρκετινγκ και διαφήμισης, πρωτοβουλίες αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας.

4.3. Αποτελεσματικές Προωθητικές Ενέργειες
Προωθητικές πρωτοβουλίες και προγράμματα που αφορούν σε προϊόντα και επιχειρήσεις, που είχαν ως αποτέλεσμα αύξηση πωλήσεων, αύξηση μεριδίου, χτίσιμο εικόνας brand κλπ.

4.4. Direct Διαφήμιση & Προώθηση
Ενέργειες διαφημιστικές και προωθητικές Below The Line, που σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση σούπερ μάρκετ στο σημείο πώλησης και απέφεραν σημαντικά αποτελέσματα, όπως αύξηση πωλήσεων, αύξηση πελατών, αύξηση μεριδίου αγοράς της επιχείρησης, των supplier brands και των retailer brands, κλπ.

4.5. Αναβάθμιση της Εξυπηρέτησης Πελατών
Αποτελεσματικές οργανωτικές δομές και διαδικασίες που βελτιώνουν την ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών, στο φυσικό και το online κατάστημα, σε όλα τα σημεία επαφής με την επιχείρηση (υπαλληλικό προσωπικό, οργάνωση καταστήματος, υποστηρικτικές υπηρεσίες, καταγραφή παραπόνων & υποδείξεων και διαδικασίες εναρμόνισης των λειτουργιών βάσει αυτών, μέθοδοι μείωσης του χρόνου αναμονής στα ταμεία, διαδικασίες εύκολης και γρήγορης παράδοσης προϊόντων κλπ).

4.6. CRM & Προγράμματα Loyalty
Διαχείριση επαφών / πελατειακής βάσης, εκπλήρωση απαιτήσεων, υποστήριξη πελατών, προσωποποιημένες υπηρεσίες, loyalty προγράμματα, κλπ.

5. Διαδίκτυο, Ψηφιακά Μέσα & Κοινωνικά Δίκτυα

5.1. Στρατηγική Social Media
Ενέργειες και πρακτικές επικοινωνίας και προβολής μέσω social networks και community sites (Facebook, Twitter, YouTube, Blogs κλπ) με ουσιαστικά αποτελέσματα στην προώθηση και πώληση υπηρεσιών / αγαθών.

5.2 Big Data & Marketing Analytics
Καινοτόμες πρακτικές αξιοποίησης μαζικών δεδομένων πελατών για διερεύνηση και ανάλυση καταναλωτικών τάσεων και κατηγοριοποίηση πελατών και αγοραστικών επισκέψεων (Business Analytics).

5.3. Καινοτόμες Πρακτικές Ψηφιακής Επικοινωνίας
Καινοτόμες πρακτικές ψηφιακής επικοινωνίας (CPC καμπάνια, e-mail καμπάνια, SEO / SEM, gamification κλπ), που αναβαθμίζουν την επικοινωνία, την επαφή, τις σχέσεις, την εμπλοκή και τη διάδραση με τους καταναλωτές.

5.4. Ηλεκτρονικό Σούπερ Μάρκετ
Λειτουργία ψηφιακού καναλιού πώλησης και διανομής προϊόντων ευρείας κατανάλωσης σε συνδυασμό με το δίκτυο φυσικών καταστημάτων σούπερ μάρκετ.

5.5. Αξιοποίηση Κινητών Εφαρμογών
Χρήση συστημάτων επικοινωνίας, πληροφόρησης, προώθησης και πώλησης, μέσω mobile τεχνολογιών.

6. CSR & Ανθρώπινο Δυναμικό

6.1. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Άνθρωπος
Ενέργειες κοινωνικής ευαισθησίας, υποστήριξης κοινωνικών ομάδων, συμμετοχή σε πρωτοβουλίες πολιτών και τοπικών κοινοτήτων που έχουν κοινωνικό περιεχόμενο, κλπ.

6.2. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Περιβάλλον
Προστασία περιβάλλοντος –επιλογή αειφόρων πρώτων υλών για την παραγωγή PL προϊόντων, επιλογή προϊόντων υπεύθυνης παραγωγής- fair trade, χρησιμοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, συστήματα ανακύκλωσης, αναβάθμιση συστημάτων κλιματισμού, φωτισμού, αναβάθμιση ψυκτικού εξοπλισμού κλπ.

6.3. Στρατηγική Ανθρώπινου Δυναμικού
Ολοκληρωμένη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού που καλυτερεύει το εργασιακό περιβάλλον και ενισχύει την ικανοποίηση των εργαζομένων, ενώ λαμβάνει υπόψη την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων και τις απαιτούμενες πολιτικές αναδιάρθρωσης.

6.4. Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Προσωπικού
Ολοκληρωμένα συστήματα εκπαίδευσης και ανταμοιβής, που υποστηρίζουν τη βελτιστοποίηση των ικανοτήτων, της παραγωγικότητας και λοιπών παραμέτρων που αφορούν στο προσωπικό της επιχείρησης.

7. Παραδοσιακά / Μεμονωμένα καταστήματα

7.1. Παραδοσιακό Κατάστημα
Επιβράβευση καταστημάτων που διατηρούν στοιχεία του παραδοσιακού καταστήματος / παντοπωλείου και της προσωπικής εξυπηρέτησης καταναλωτών.

7.2. Εξειδικευμένο Κατάστημα Λιανεμπορίου Τροφίμων
Επιβράβευση σύγχρονου καταστήματος, που δεν ανήκει στις κλασικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ και ξεχωρίζει για τον σχεδιασμό, τον τρόπο λειτουργίας του, τη γκάμα των προϊόντων του ή την εξειδίκευσή του (πχ κατάστημα βιολογικών προϊόντων, ντελικατέσεν κλπ), την παρουσίαση πρωτότυπων τμημάτων και συνεργασιών, κλπ.

7.3. Καταστήματα Convenience New
Μικρά ή μεσαίου μεγέθους καταστήματα λιανικής πώλησης προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, που δεν ανήκουν σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ και στηρίζουν τη λειτουργία τους στην ευκολία πρόσβασης και αγοράς προϊόντων (χώροι λειτουργίας, διανομή προϊόντων όπως καπνικά, τύπος κλπ), με πρωτότυπο σχεδιασμό, ειδικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, κά.

8. Private Label (Προϊόντα / Σειρές PL)

Επιβραβεύονται PL προϊόντα και σειρές από αλυσίδες σούπερ μάρκετ στις κατηγορίες όπως:

  • Γάλα
  • Γιαούρτι
  • Επιδόρπια
  • Αλλαντικά
  • Ζαχαρώδη
  • Απορρυπαντικά κ.ά.

που έχουν κερδίσει την προτίμηση των καταναλωτών, όπως καταγράφεται στις πωλήσεις και το μερίδιο που κατέκτησαν στην κατηγορία τους και έχουν παρουσιάσει καινοτόμες προτάσεις στην αγορά, σε τομείς όπως:

  • Πρώτες ύλες, διαδικασία παραγωγής, χρήση προϊόντων
  • Συσκευασία
  • Περιβάλλον («πράσινα» προϊόντα, προϊόντα που παράγονται σύμφωνα με τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης), κ.ά.

9. Ψηφιακή Λιανεμπορική Εταιρεία – Pure Online Grocery Retailer New

Ψηφιακές επιχειρήσεις με αμιγώς online λιανική πώληση ειδών σούπερ μάρκετ, με καινοτόμες πρακτικές στους τομείς της λειτουργικότητας, των συνεργασιών με προμηθευτές, του marketing, του customer engagement, των logistics και των παραδόσεων των προϊόντων.

B. Ενότητα: Προμηθευτές Ταχυκίνητων Προϊόντων (Food & Non-Food)

1. Συμβολή στην Ανάπτυξη & την Εθνική Οικονομία

1.1. Συμβολή στην Εθνική Οικονομία
Σημαντική συμμετοχή στο ΑΕΠ της χώρας, την απασχόληση, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές κλπ. Συμβολή στην ανάπτυξη του κλάδου και την αναβάθμιση του ρόλου του, μέσα από την ενεργή συμμετοχή σε κλαδικές πρωτοβουλίες.

1.2. Σημαντική Επένδυση
Λειτουργία νέας παραγωγικής μονάδας-εργοστασίου, κέντρου διανομής- αποθηκών, αναβάθμιση ή δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής, επέκταση σε νέο κανάλι διανομής, επέκταση της επιχείρησης σε νέες κατηγορίες προϊόντων κλπ.

1.3. Εξαγορές – συγχωνεύσεις New
Συμφωνία εξαγοράς άλλης επιχείρησης, συγχώνευση με άλλη επιχείρηση, επιτυχημένη εξέλιξη ή ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, θετικά αποτελέσματα σε επιμέρους τομείς ή συνολικά για την επιχείρηση.

1.4. Εξαγωγική Δραστηριότητα & Εξωστρέφεια
Επέκταση της επιχείρησης σε άλλες χώρες, εξαγορές εταιρειών ή brands, κοινοπραξίες στο εξωτερικό, διεθνής δικτύωση κλπ.

1.5. Επιτυχημένη Έναρξη Εξαγωγών
Επιτυχημένη έξοδος στο εξωτερικό ενός προϊόντος, σειράς προϊόντων ή συνολικά της εταιρείας, οργάνωση διεθνούς δικτύου διανομής κλπ.

1.6. Start up εταιρεία New
Νέα παραγωγική ελληνική εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων που έχει διακριθεί σε μια από τις παρακάτω επιτυχημένες ανταγωνιστικές στρατηγικές για start-ups: καινοτόμο προϊόν, εξωστρεφής δραστηριότητα, είσοδος σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, εναλλακτικό κανάλι προώθησης ή / και διανομής κλπ.

2. Αύξηση Πωλήσεων & Καινοτομία στις Πωλήσεις

2.1. Αύξηση Πωλήσεων / Μεριδίου Προϊόντων (Food)
Ανάπτυξη των πωλήσεων του συνόλου των κατηγοριών προϊόντων ή μίας κατηγορίας τροφίμων, σε απόλυτους αριθμούς ή ποσοστιαία, αύξηση του μεριδίου στην αντίστοιχη κατηγορία, αύξηση πωλήσεων σε μια συγκεκριμένη κατηγορία πελατών ή σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

2.2. Αύξηση Πωλήσεων / Μεριδίου Προϊόντων (Non Food)
Ανάπτυξη των πωλήσεων του συνόλου των κατηγοριών προϊόντων ή μίας κατηγορίας μη τροφίμων, σε απόλυτους αριθμούς ή ποσοστιαία, αύξηση του μεριδίου στην αντίστοιχη κατηγορία, αύξηση πωλήσεων σε μια συγκεκριμένη κατηγορία πελατών ή σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

2.3. Καινοτόμες Τεχνικές / Τεχνολογίες Πωλήσεων
Επιτυχημένη αξιοποίηση καινοτόμων μοντέλων / τεχνικών πωλήσεων στην υλοποίηση δημιουργικών στρατηγικών πωλήσεων, την ανάπτυξη του αριθμού πελατών αλλά και εσόδων, επιτυχημένη αξιοποίηση της πληροφορικής (πχ προγράμματα CRM, Business Intelligence, κινητές συσκευές κλπ) και του Internet στην αυτοματοποίηση των λειτουργιών και την αναβάθμιση των πωλητών, εντός και εκτός της εταιρείας.

2.4. Εναλλακτικά Κανάλια Πωλήσεων
Αξιοποίηση εναλλακτικών καναλιών πωλήσεων όπως: online, τηλεφωνικές πωλήσεις, face-to-face κλπ.

2.5. Εκπαίδευση / Ανάπτυξη Πωλητών & Τμήματος Πωλήσεων
Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης των πωλητών, με εύρος γνωστικών αντικειμένων, σε συνδυασμό με ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξής τους με coaching διαδικασίες, που αποδίδει απτά αποτελέσματα.

2.6. Key Account Management
Δημιουργία ή / και λειτουργία οργάνωσης πωλήσεων εστιασμένης στην ειδική εξυπηρέτηση των σημαντικότερων πελατών της επιχείρησης (με κριτήριο σπουδαιότητας τη συνεισφορά τους στα αποτελέσματα).

3. Προϊόντα & Συσκευασίες

3.1. Επιτυχημένη Εισαγωγή Προϊόντος / Σειράς Προϊόντων
Επιτυχημένη εισαγωγή στο κανάλι των σούπερ μάρκετ νέου προϊόντος / σειράς προϊόντων, που διακρίθηκε βάσει της επίτευξης πωλήσεων και μεριδίου αγοράς σε σχέση με την γενικότερη πορεία της κατηγορίας στην οποία ανήκει και τα μερίδια του ανταγωνισμού.

3.2. Επιτυχημένο Επαναλανσάρισμα Προϊόντος / Σειράς Προϊόντων
Επιτυχημένο επαναλανσάρισμα προϊόντος ή σειράς προϊόντων, με κριτήριο την επίτευξη πωλήσεων και κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς σε σχέση με την προηγούμενη πορείας του προϊόντος / σειράς, την πορεία της κατηγορίας και των μεριδίων του ανταγωνισμού.

3.3. Δημιουργία Νέας Κατηγορίας
Επιτυχημένο λανσάρισμα νέου προϊόντος ή σειράς προϊόντων, που δημιουργεί μια νέα κατηγορία στην αγορά.

3.4. Είσοδος σε Νέα Αγορά / Κατηγορία
Είσοδος της εταιρείας σε αγορά / κατηγορία προϊόντων, στην οποία δεν είχε παρουσία το προηγούμενο διάστημα, μέσω της δημιουργίας καινοτόμων προϊόντων και οργανωμένης στρατηγικής εισόδου και προώθησης.

3.5. Νέα Συσκευασία (Food)
Ολοκληρωμένη πρόταση νέας συσκευασίας, που αφορά στον καινοτόμο σχεδιασμό, την αξιοποίηση νέων υλικών κλπ, που αναβαθμίζουν το συνολικό branding του προϊόντος.

3.6. Νέα Συσκευασία (Non Food)
Ολοκληρωμένη πρόταση νέας συσκευασίας που αφορά στον καινοτόμο σχεδιασμό, την αξιοποίηση νέων υλικών κλπ, που αναβαθμίζουν το συνολικό branding του προϊόντος.

4. Marketing & Επικοινωνία

4.1. Marketing & Επικοινωνία (Food)
Επιτυχημένες πρωτοβουλίες επιχειρήσεων τροφίμων στους τομείς επικοινωνίας, διαφήμισης, προωθητικών προγραμμάτων, χρήσης social media και διαδραστικού μάρκετινγκ, διοργάνωσης εκδηλώσεων κ.ά.

4.2. Marketing & Επικοινωνία (Non Food)
Επιτυχημένες πρωτοβουλίες επιχειρήσεων non food στους τομείς επικοινωνίας, διαφήμισης, προωθητικών προγραμμάτων, χρήσης social media και διαδραστικού μάρκετινγκ, διοργάνωσης εκδηλώσεων κ.ά.

4.3. Direct Διαφημιστικές Καμπάνιες
Ενέργεια Below Τhe Line, στο σημείο πώλησης, που απέφερε σημαντικά αποτελέσματα όπως αύξηση πωλήσεων, επιτυχημένη εισαγωγή νέου προϊόντος / υπηρεσίας, αύξηση πελατών, αύξηση μεριδίων αγοράς κλπ.

5. Διαδίκτυο, Ψηφιακά Μέσα & Κοινωνικά Δίκτυα

5.1. Στρατηγική Social Media
Ενέργειες και πρακτικές επικοινωνίας και προβολής μέσω social networks και community sites (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat, blogs κλπ) με ουσιαστικά αποτελέσματα στην προώθηση και πώληση υπηρεσιών / αγαθών.

5.2 Big Data & Marketing Analytics
Καινοτόμες πρακτικές αξιοποίησης μαζικών δεδομένων πελατών για εξερεύνηση και ανάλυση καταναλωτικών τάσεων και κατηγοριοποίηση πελατών και αγοραστικών επισκέψεων (Business Analytics).

5.3. Καινοτόμες Πρακτικές Ψηφιακής Επικοινωνίας
Καινοτόμες πρακτικές ψηφιακής επικοινωνίας (CPC καμπάνια, e-mail καμπάνια, SEO / SEM, gamification κλπ), που αναβαθμίζουν την επικοινωνία, την επαφή, τις σχέσεις, την εμπλοκή και τη διάδραση με τους καταναλωτές.

5.4. Digital Engagement Καταναλωτών
Αξιοποίηση ψηφιακών κουπονιών, microsites ενημέρωσης / εξυπηρέτησης, ψηφιακά εργαλεία έρευνας αγοράς, προσωποποιημένες ψηφιακές υπηρεσίες κλπ, που δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον digital engagement των καταναλωτών με τα επώνυμα καταναλωτικά προϊόντα.

5.5. Αξιοποίηση Kινητών Eφαρμογών
Χρήση συστημάτων επικοινωνίας, πληροφόρησης, προωθήσεων και συναλλαγής με τους καταναλωτές, μέσω mobile τεχνολογιών.

6. Ποιότητα, Καινοτομία & Τεχνολογία

6.1. Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
Χρήση νέων συστημάτων στους τομείς του ποιοτικού ελέγχου στην παραγωγή των προϊόντων, τη διασφάλιση της υγιεινής στους χώρους παραγωγής και διανομής, την εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ασφάλειας προϊόντων και υγιεινής, κλπ.

6.2. Υγιεινή Διατροφή
Πρωτοβουλίες της εταιρείας στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων που προάγουν την υγεία και ευεξία των καταναλωτών και γενικά την υιοθέτηση συνηθειών υγιεινής διατροφής.

6.3. Καινοτομία & Νέες Τεχνολογίες
Χρήση νέων-καινοτόμων τεχνολογιών στις διαδικασίες έρευνας και παραγωγής προϊόντων. Υλοποίηση εφαρμογών στους τομείς του ηλεκτρονικού εμπορίου, της χρήσης RFID, συστημάτων ελέγχου παραγωγής και διανομών, κλπ.

6.4. Αριστεία στην Εφοδιαστική Αλυσίδα
Βέλτιστες πρακτικές εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσω ολοκληρωμένης στρατηγικής, βελτιστοποίησης στην εξυπηρέτηση πελάτη, σωστής διοίκησης κέντρου διανομής, αποδοτικής διανομής προϊόντων, βέλτιστης διαχείρισης αποθεμάτων, εφαρμογής πολιτικών ασφάλειας και υγιεινής, καινοτόμου χρήσης της πληροφορικής, περιβαλλοντικής πολιτικής logistics κλπ.

7. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) & Ανθρώπινο Δυναμικό

7.1. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Άνθρωπος
Προγράμματα υποστήριξης προσωπικού και κοινωνικών ομάδων, συμμετοχή σε πρωτοβουλίες πολιτών και τοπικών κοινωνιών κλπ

7.2. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Περιβάλλον
Προστασία περιβάλλοντος, μείωση ενεργειακού αποτυπώματος, επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, χρησιμοποίηση αειφόρων πρακτικών στην παραγωγή, τη διακίνηση των προϊόντων (πχ green logistics), την επιλογή και χρήση πρώτων υλών βάσει των κανόνων του ηθικού εμπορίου κλπ.

7.3. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
Αποδοτικό / νέο σύστημα ανταμοιβής προσωπικού, συστήματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης προσωπικού, σημαντική αλλαγή στο οργανωτικό σχήμα της εταιρείας, δημιουργία νέων τμημάτων, αύξηση απασχολούμενων, αύξηση παραγωγικότητας κλπ.

8. Ελληνική Παραγωγή & Παράδοση

8.1 Βέλτιστη Αξιοποίηση της Ελληνικής Αγροτικής Παραγωγής & Παράδοσης
Εταιρεία παραγωγής τροφίμων-ποτών, που αναδεικνύει με τη δράση της τον πλούτο της ελληνικής γης, με επενδυτική δραστηριότητα στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας, την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή βελτίωση υπαρχόντων με την αξιοποίηση της αγροτικής παραγωγής της χώρας, επέκταση σε νέες κατηγορίες, αξιοποίηση της βιοποικιλότητας της ελληνικής φύσης και της τεχνογνωσίας προηγούμενων γενεών, ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, βελτίωση ποιοτικού ελέγχου για την υγιεινή και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων, παραγωγή με σεβασμό στο περιβάλλον κλπ. Το βραβείο δίνεται ανά κατηγορία προϊόντων (Γαλακτοκομικά, Αλλαντικά, Μέλι, κλπ).

8.2. Φρέσκα Ελληνικά Προϊόντα
Αξιοποίηση και οργανωμένη προβολή φρέσκων ελληνικών προϊόντων, με γνώμονα την ποιότητα, την υγιεινή, την ασφάλεια, την εξυπηρέτηση πελατών και το συνολικό branding.

8.3. Παραδοσιακή Ελληνική Εταιρεία (Food)
Ιδιαίτερα γνωστή παραγωγική ελληνική εταιρεία τροφίμων-ποτών, με επιτυχημένη πολυετή παρουσία στον κλάδο και στρατηγική προσήλωση στην επένδυση σε νέα προϊόντα και την υλοποίηση καινοτόμων πρωτοβουλιών.

8.4. Παραδοσιακή Ελληνική Εταιρεία (Non Food)
Ιδιαίτερα γνωστή παραγωγική ελληνική εταιρεία στον τομέα των non food, με επιτυχημένη πολυετή παρουσία στον κλάδο και στρατηγική προσήλωση στην επένδυση σε νέα προϊόντα και την υλοποίηση καινοτόμων πρωτοβουλιών.

Γ. Ενότητα: Βέλτιστες Συνεργασιακές Πρακτικές Λιανεμπορίου / Προμηθευτών FMCG

Παρουσιάζονται πρακτικές που εφαρμόστηκαν βάσει συνεργασίας λιανεμπορικών επιχειρήσεων και προμηθευτών ταχυκίνητων προϊόντων (FMCG).

1. Κοινές Ενέργειες CSR
Προγράμματα συνεργασίας με στόχο την υλοποίηση στην πράξη της στρατηγικής κατεύθυνσης των επιχειρήσεων για προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πρωτοβουλίες από κοινού υποστήριξης τοπικών κοινωνιών, ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος, κλπ.

2. Κοινές Προωθητικές Ενέργειες
Προωθητικές ενέργειες που αποτελούν προϊόν συνεργασίας λιανεμπόρων και προμηθευτών για κατηγορίες προϊόντων ή μεμονωμένα προϊόντα και υλοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και προτεραιότητες του Έλληνα καταναλωτή σε περίοδο οικονομικής ύφεσης (προσφορές και εκπτώσεις, εκδηλώσεις εντός του καταστήματος, διαφημιστικά προγράμματα που προωθούν συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων σε ορισμένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, χρήση των online δυνατοτήτων για παροχή εκπτώσεων μέσω ηλεκτρονικών κουπονιών, κλπ).

3. Shopper Marketing – Customer Segmentation
Αξιοποίηση δεδομένων καταναλωτών για τον από κοινού ανασχεδιασμό τμημάτων του καταστήματος, αλλαγές στην κατηγοριοποίηση των προϊόντων, δημιουργία νέων τμημάτων εντός του καταστήματος, με αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών και αύξηση των πωλήσεων του τμήματος / κατηγοριών προϊόντων, κλπ.

4. Συνεργασία για Υγεία & Ευεξία
Συνεργασία προμηθευτών και λιανεμπόρων για προώθηση της υγιεινής διατροφής και αναβάθμιση της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών προς αυτή την κατεύθυνση και γενικά για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

5. Συνεργασία στη Βελτιστοποίηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Οργάνωση διανομών για άμεση εξυπηρέτηση, βέλτιστη διαχείριση αποθεμάτων με έμφαση στους όρους παράδοσης, in-store logistics και προωθητικές ενέργειες, εξορθολογισμό διανομών με στόχο τη μείωση κόστους και / ή προστασία του περιβάλλοντος κλπ.

6. Συνεργασιακό Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Πρακτικές και τεχνολογίες που δίνουν την δυνατότητα για συνεργασιακό ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ προμηθευτών και σούπερ μάρκετ, μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας, ηλεκτρονική συνεργασία στο πεδίο των προωθητικών ενεργειών κλπ.

7. Συνεργασία στην Έρευνα και Ανάπτυξη Προϊόντων
Συνεργασία προμηθευτών και σούπερ μάρκετ στην έρευνα αγοράς, τη σχεδίαση νέων προϊόντων και την οργανωμένη εισαγωγή τους στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Συνδιοργάνωση

Boussias Communications

ELTRUN

Official Publication

40 χρόνια σελφ σέρβις

Με την Αιγίδα

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (Ε.Σ.Β.Ε.Π.)

Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος

Research Institute of Retail Consumer Goods

Υποστηρικτής